LINKS

AIU_ikonsaet-37.jpgHer finder du en oversigt med links til hjemmesider og tjenester som er relevante for arbejdet med journalistik og nyhedsmedier i undervisningen.

Dagbladenes individuelle tilbud
Flere dagblade har deres egne undervisningstilbud. Se også under Danske Aviser, hvad hvert enkelt dagblad tilbyder under Nyhedsugen.

Ekstra Bladet Skole - avisproduktion, skolefodbold, mediekonkurrence...
Fyens Medielab - Mediarium, opgaver ...
JP Skole - Mediarium, indekseret vidensbank, multimedie- og projektrum ...
Politiken Skole - avisproduktion, nyheder om skole,  mediekonkurrence ...
Religion.dk - religiøse og etiske temaer behandlet journalistisk, opslagsværk m.m. fra Kristeligt Dagblad ...


Journalistwiki - en udvidet 'mediehåndbog'
Undervisere ved journalistuddannelsen på Syddansk Universitet har på www.journalistwiki.dk lavet et opslagsværk til de studerende. Journalistwiki går i dybden med nogle af de samme emner, som du finder her i Mediehåndbogen og fungerer som en hjælp til at komme videre med selv at lave journalistik.

Ritzau - få adgang til de professionelles værktøj
Tilmeldte klasser får i Nyhedsugen adgang til Ritzau - dagbladenes fælles nyhedsbureau. Det er ikke meningen, at klasserne skal viderebringe nyhedstelegrammer, men adgangen kan bruges som inspiration og i undervisningen. Adgangsoplysninger bliver sendt med mail til de klasser, som tilmelder sig.

Infomedia - søgeresultater du ikke finder med Google
Hvis skolen har SkoDa-abonnement, kan eleverne bruge artikeldatabasen Infomedia, som giver adgang til arkiverne for de fleste trykte medier i Danmark. Login med UNI-login på http://skoda.emu.dk/

Lærervejledning til Mere avis? Naturligvis! - baggrundsviden til læreren
Der er bred  baggrundsviden og henvisninger til artikeleksempler i lærervejledningen til udskolingsmaterialet fra Dansklærerforeningens Forlag Mere avis? Naturligvis! Bogen koster penge, men lærervejledningen er frit tilgængelig på http://www.mit.dansklf.dk/mereavisnaturligvis.

Det samme gælder lærervejledningen til Avis? Naturligvis til undervisning på mellemtrinnet http://dansklf.dk/Grundskole/Undervisningsforloeb/Mellemtrin/Medier/Avis_Naturligvis

Tv-nyheder designet til skolebrug
TV2 News tilbyder med tjenesten News Skole nyheder og relaterede opgaver målrettet skoleelever på http://newsskole.dk/.

 

 

Tillad cookies

Vi indsamler cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Det er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer optimalt.