LINKS

AIU_ikonsaet-37.jpgHer finder du en oversigt med links til hjemmesider og tjenester som er relevante for arbejdet med journalistik og nyhedsmedier i undervisningen.

Dagbladenes individuelle tilbud
Flere dagblade har deres egne undervisningstilbud. Se også under Danske Aviser, hvad hvert enkelt dagblad tilbyder under Nyhedsugen.

Ekstra Bladet Skole - avisproduktion, skolefodbold, mediekonkurrence...
Fyens Medielab - Mediarium, opgaver ...
JP Skole - Mediarium, indekseret vidensbank, multimedie- og projektrum ...
Politiken Skole - avisproduktion, nyheder om skole,  mediekonkurrence ...
Religion.dk - religiøse og etiske temaer behandlet journalistisk, opslagsværk m.m. fra Kristeligt Dagblad ...


Journalistwiki - en udvidet 'mediehåndbog'
Undervisere ved journalistuddannelsen på Syddansk Universitet har på www.journalistwiki.dk lavet et opslagsværk til de studerende. Journalistwiki går i dybden med nogle af de samme emner, som du finder her i Mediehåndbogen og fungerer som en hjælp til at komme videre med selv at lave journalistik.

Ritzau - få adgang til de professionelles værktøj
Tilmeldte klasser får i Nyhedsugen adgang til Ritzau - dagbladenes fælles nyhedsbureau. Det er ikke meningen, at klasserne skal viderebringe nyhedstelegrammer, men adgangen kan bruges som inspiration og i undervisningen. Adgangsoplysninger bliver sendt med mail til de klasser, som tilmelder sig.

Infomedia - søgeresultater du ikke finder med Google
Hvis skolen har SkoDa-abonnement, kan eleverne bruge artikeldatabasen Infomedia, som giver adgang til arkiverne for de fleste trykte medier i Danmark. Login med UNI-login på http://skoda.emu.dk/

Lærervejledning til Mere avis? Naturligvis! - baggrundsviden til læreren
Der er bred  baggrundsviden og henvisninger til artikeleksempler i lærervejledningen til udskolingsmaterialet fra Dansklærerforeningens Forlag Mere avis? Naturligvis! Bogen koster penge, men lærervejledningen er frit tilgængelig på http://www.mit.dansklf.dk/mereavisnaturligvis.

Det samme gælder lærervejledningen til Avis? Naturligvis til undervisning på mellemtrinnet http://dansklf.dk/Grundskole/Undervisningsforloeb/Mellemtrin/Medier/Avis_Naturligvis

Tv-nyheder designet til skolebrug
TV2 News tilbyder med tjenesten News Skole nyheder og relaterede opgaver målrettet skoleelever på http://newsskole.dk/.

 

 

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.