FEATURE

AIU_ikonsaet-35.jpgINFORMATIONSGENRE


Feature er en genre, som især bygger på journalistens egne sansninger og oplevelser. Featuren minder lidt om reportagen, fordi den ofte har en eller anden form for ’nyhedskrog’ og samtidig er malende i sine beskrivelser af, hvad der foregår.

Men til forskel fra reportagen er featuren ikke altid bundet op på en aktuel begivenhed eller hændelse. Featuren tager i højere grad et emne op eller forsøger at tage temperaturen på et eller andet område. Det kunne fx være: ’Hvordan er det at vokse op på Vesterbro i København?’ eller ’Hvordan er det at være patient på et psykiatrisk hospital?’

I en feature forsøger journalisten at give læseren den samme oplevelse, som han selv eller historiens hovedperson har haft. I featuren viser journalisten, hvad der sker, han fortæller ikke om det. Eller som journalisterne siger: ’Dont’ tell it, show it’. Featuren skrives ofte i nutid.

Feature betyder egentlig ’at fremvise’, og det er den mest litterære af de journalistiske genrer. Den er meget inspireret af impressionismen i litteraturen, og i ren form fortæller den ligesom Herman Bang i scene på scene, så sammenhængen og konklusionen overlades til læseren. Men selvom journalisten anvender mange af de fortælleformer, vi kender fra litteraturen - fx dialog, ledefigurer, synsvinkelskift og andet - så skal alt, hvad featuren indeholder, fremgå af den journalistiske research.

Featuregenren stiller store krav til journalistens skriveevne. Og den stiller især krav til journalistens evne til at observere. Featuren bygger nemlig på sansninger og oplevelser, men også på genskabelsen af scener, som andre har oplevet.

Feature-træk indgår efterhånden som delelement i mange af de andre genrer. Man kan således tale om feature-reportager, feature-nyheder, feature-interviews og baggrundsartikler med feature-elementer. Featuren er den dominerende genre inden for fortællende journalistik.

Selvom featuren har skønlitterære træk som fx en jeg-fortæller eller en anden fortællestemme, er det en informationsgenre, hvor der ikke må være noget, der er opdigtet. I nogle features vælger journalisten dog at rekonstruere et forløb eller en historie, men altid på baggrund af sikre informationer og kilder.

 

Artikeleksempler

 

 

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.