KRONIK

AIU_ikonsaet-35.jpgOPINIONSGENRE

En kronik er en længere artikel, ofte af en ganske bestemt længde, som ikke er skrevet af avisens faste medarbejdere. En kronik kan være skrevet af forskere, eksperter, aktører eller praktikere inden for et bestemt område. I modsætning til kommentaren behøver kronikken ikke at handle om noget aktuelt, og den behøver heller ikke at slutte med en bestemt mening. Kronikken undersøger sit emne fra forskellige sider og inviterer læseren til at tænke med.

 

Kronikken udspringer oprindeligt fra essayet og forsøger ofte det samme, nemlig at belyse forskellige sider af et problem eller en hændelse uden at påstå, at dette er den fulde sandhed.

 

Traditionelt er kronikken en genre, der behandler brede - gerne kulturelle - emner på en måde, så også de mennesker, som ikke til hverdag beskæftiger sig med området, kan forstå, hvad det drejer sig om.

 

En kronik starter ofte med at præsentere et problem som en påstand eller beskrive et forhold eller en konkret oplevelse. Derefter sættes forskellige opfattelser op over for hinanden. Udgangen på kronikken er ofte åben og spørgende eller en invitation til se på sagen i et større perspektiv. Kort sagt: En udgang som læseren kan tænke videre over.

 

Bemærk at kronikken er det, der hedder en rubrikgenre. Det betyder, at avisen på et fast sted stiller sine spalter - ‘rubrikken’ - til rådighed for en skribent udefra. Derfor ser man en del kronikker, som ikke følger genrens typiske form. Det kan fx være i form af en tale, et uddrag af en bog eller et rejsebrev.

 

Artikeleksempler

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.