PRESSESKIK

AIU_ikonsaet-26.jpgNår man som journalist arbejder med sin historie på redaktionen, er man forpligtet til at følge ”de gode journalistiske dyder”. Det er også det, der kaldes den gode presseskik. Essensen er, at journalisten skal undersøge historien fra flere parters side, forholde sig kritisk til oplysninger og forskellige kilder samt holde egne meninger ude af historien.

 

Her fortæller chefredaktør Jørn Broch fra JydskeVestkysten om god presseskik:

 

 

I medieansvarsloven fra 1992 står der, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik. God presseskik fortolkes efter de vejledende regler for god presseskik, som er vedtaget af mediebranchen selv.

 

Her er reglerne forkortet til en slags 13 rigtige:

 

 1. Hurtigt og korrekt. Massemedierne skal bringe korrekt og hurtig information. Så vidt muligt skal det kontrolleres, at de oplysninger, man giver, er rigtige.
 2. Fremlæg oplysningerne for kilderne. Kontrollen af oplysningerne skal være særlig grundig, når de mennesker der omtales kan blive skadet eller krænket. Først og fremmest skal journalisten forelægge oplysningerne for dem, det handler om.
 3. Hold fakta og holdninger adskilt. Læseren skal have mulighed for at se forskel på fakta-oplysninger og journalistens eller andres kommentarer.
 4. Adskil annoncer og artikler. Læseren må ikke blive i tvivl om der er tale om kommercielt eller redaktionelt indhold.
 5. Overskriften skal svare til indholdet. Artiklernes indhold skal kunne genkendes i både overskrifter og på avisernes spisesedler.
 6. Pas på sårbare kilder. Der skal fx tages store hensyn til ofrene for forbrydelser eller ulykker. Det samme gælder for vidner og pårørende. Særligt ved brug af video og billeder bør det gøres hensynsfuldt.
 7. Pas på uprofessionelle kilder. Menneskers følelser, uvidenhed eller svigtende dømmekraft bør ikke misbruges. Der skal vises særligt hensyn til børn eller andre, som ikke kan regne ud, hvilke konsekvenser deres udtalelser i medierne kan få – herunder også i de sociale medier.
 8. Skjulte optagelser er en nødløsning. Hvis man offentliggør skjulte optagelser, bør de involverede samtykke, medmindre oplysningerne er vigtigere for samfundet end for den enkeltes beskyttelse eller at det ikke er muligt at skaffe oplysningerne på anden vis.
 9. Artiklen skal have balance. Reportager fra retssager skal være objektive. Det betyder, at journalisten skal gengive både anklagerens og forsvarets synspunkter med lige stor vægt. Og når en tidligere omtalt sag er afsluttet, skal det refereres i avisen – uanset om udfaldet er tiltalefrafald, frifindelse eller om den anklagede bliver dømt.
 10. Bring rettelser klart og tydeligt. Mediet skal selv sørge for at betydningsfulde fejl rettes med det samme på en klar og tydelig måde. Hvis man ændrer på indholdet i en web-artikel bør det fremgå, at den er blevet rettet.
 11. Oplys kun det relevante. Personers etnicitet, seksuelle orientering, race, nationalitet, religion og tilhørsforhold til organisationer bør kun omtales, når det er relevant for sagen.
 12. Døm kun de skyldige. En sigtet må ikke udråbes som skyldig eller ikke skyldig. Der må heller ikke skrives om ting, der kan gøre sagens opklaring vanskeligere. Det skal klart fremgå om en tiltalt har erklæret sig skyldig eller ikke skyldig.
 13. Brug kun billeder af tiltalte, når det er nødvendigt. En tiltalt bør kun kunne genkendes, hvis man vurderer, at det er vigtigt for offentligheden. Selvom vedkommende er straffet tidligere, bør det kun nævnes, når det har direkte sammenhæng og betydning for opklaringen af den nye sag.

 

Hvis reglerne overtrædes, kan man klage til Pressenævnet over mediet. Læs mere om god presseskik på Pressenævnets hjemmeside.

 

 Dansk Journalistforbund og Danske Medier har udgivet en miniguide om de presseetiske regler. Guiden giver blandt andet svar på spørgsmålene: Hvordan klager man som borger over medierne? Hvordan skal professionelle mediefolk handle etisk forsvarligt i forskellige situationer, og hvilken betydning har nyhedernes stadigt hurtigere spredning for kvalitet og etik?

 

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.