YTRINGSFRIHED

AIU_ikonsaet-26.jpgYtringsfrihed betyder, at alle mennesker har ret til at udtrykke deres mening. Ytringsfriheden i Danmark gælder både for almindelige borgere og for nyhedsmedierne. Ytringsfrihed er det modsatte af censur, som betyder at magthaverne på forhånd skal godkende det, man ønsker at udtrykke – og dermed også kan forbyde det.

I Danmark er ytringsfriheden indskrevet i Grundlovens §77, hvor der står:

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Også i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er ytringsfriheden slået fast. Her står der i artikel 10, stk. 1: “Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.”

Men ytringsfrihed betyder ikke, at man offentligt har lov til at sige hvad som helst om hvem som helst – hverken i nyhedsmedierne, de sociale medier eller hvis du stillede dig op i skolens kantine og holdt en tale, for den sags skyld. Racistiske, injurierende og ærekrænkende udtalelser er ikke tilladt. Det betyder fx, at man ikke offentligt må tale nedværdigende om andre på grund af deres hudfarve, seksualitet eller religion. Man må heller ikke beskylde nogen for noget, som ikke er bevist.

Ytringsfriheden hænger tæt sammen med pressefriheden. Pressefrihed er retten til at have ucensurerede frie medier i et land. Det handler denne kampagnevideo på engelsk fra World Association of Newspaper om:Når man kigger på lande, som har begrænset pressefrihed, får man en fornemmelse af pressefrihedens betydning for samfundet. Du kan få et globalt overblik med dette verdenskort fra pressens museum i Washington D.C. Også menneskerettighedsorganisationen Amnesty International formidler på deres kampagnesite cases om manglende pressefrihed over hele verden.

 

Du kan læse mere om ytringsfrihed i denne klumme på politiken.dk, hvor avisens chefredaktør Bo Lidegaard fortæller om sin opfattelse af ytringsfrihed. Klummen er skrevet i anledning af 14 forfatteres manifest for ytringsfrihed.

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.