Gratis adgang til udvalgte forløb fra Gyldendals danskportal

Gyldendal Uddannelser åbner i anledning af Nyhedsugen for gratis adgang til ikke færre end 10 udvalgte forløb på deres fagportal i dansk. Blandt andet får deltagerne i Nyhedsugen adgang til forløb om research på nettet, nyhedsformidling, fortællende journalistik.

Nyhedsugen2016_gyldendal.png

Gyldendals danskportal dækker danskfagets kerneområder gennem en lang række færdige forløb med klare læringsmål, gennemtænkt didaktik og evaluering. Det digitale format giver muligheder for at inddrage forskellige teksttyper i undervisningen, så billeder, lyd og video får plads side om side med skønlitterære og ikke-fiktive tekster. ktivitetsformerne er varierede med en god vekselvirkning mellem det oplevende, det analyserende og det selvproducerende, og der lægges op til en differentieret undervisning med mange veje ind i det faglige stof via brugen af digitale redskaber. 

Tillad cookies

Hjemmesiden indsamler statistik og husker dine indstillinger ved hjælp af cookies.