Gratis adgang til udvalgte forløb fra Gyldendals danskportal

Gyldendal Uddannelser åbner i anledning af Nyhedsugen for gratis adgang til ikke færre end 10 udvalgte forløb på deres fagportal i dansk. Blandt andet får deltagerne i Nyhedsugen adgang til forløb om research på nettet, nyhedsformidling, fortællende journalistik.

Nyhedsugen2016_gyldendal.png

Gyldendals danskportal dækker danskfagets kerneområder gennem en lang række færdige forløb med klare læringsmål, gennemtænkt didaktik og evaluering. Det digitale format giver muligheder for at inddrage forskellige teksttyper i undervisningen, så billeder, lyd og video får plads side om side med skønlitterære og ikke-fiktive tekster. ktivitetsformerne er varierede med en god vekselvirkning mellem det oplevende, det analyserende og det selvproducerende, og der lægges op til en differentieret undervisning med mange veje ind i det faglige stof via brugen af digitale redskaber. 

Tillad cookies

Berlingske Media A/S anvender cookies ved tilmelding til Nyhedsugen. Dette er nødvendigt for at tilmeldingsproceduren fungerer korrekt. Ved tilmelding til Nyhedsugen accepterer du således anvendelsen af cookies. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.