Undervisningsforløb

Der er lige så mange forskellige måder at gribe projektet an på, som der er klasser der deltager i konkurrencen. Her kan du downloade en PowerPoint-præsentation (30 mb) med forslag til, hvordan I kan foreberede jer fagligt til arbejdet i Nyhedsugen. 

Præsentationen tager udgangspunkt i bogen Mere avis? Naturligvis! fra Dansklærerforeningens Forlag samt materiale her på aiu.dk.

 

Hvis ikke du har PowerPoint, kan du se præsentationen på SlideShare 

 

 

QUICK-GUIDE

Herunder er i helt kort format et andet forslag til, hvordan klassen kan forberede sig på arbejdet med journalistik og avisproduktion konkurrencen for alvor begynder. I Mediehåndbogen finder I mange flere opgaver til brug i undervisningen.

 

1) Avisen

 

I klassen:I marken:

Eleverne går rundt på skolens område (kan udvides til at indbefatte lokalområdet) med blyant og blok. De noterer så mange forskelligartede observationer, sanseindtryk (ikke kun syns-), stemninger og associationer ned som muligt.

 

I klassen:

Eleverne sorterer deres notater på tavlen efter relevans for stofområder og avistyper og klassen skitserer så mange forskellige historier ud fra resultatet på tavlen.

 

2) Nyheder


I klassen:

Definer i fællesskab, hvad en nyhed er.

Gennemgå i fællesskab dagens nyheder i en eller flere aviser.

Vis princippet i opbygningen af en klassisk nyhedsartikel ved at bede eleverne forkorte en udvalgt artikel til en bestemt længde. Afslut øvelsen ved at vise, hvordan en redaktionssekretær ville have forkortet artiklen: Ved ganske enkelt at sakse artiklen fra bunden, til den når den ønskede længde.

Lad eleverne skrive en nyhedsartikel ud fra en rubrik fra en ukendt artikel. Undersøg om artiklerne kan forkortes efter 'sakse-metoden'. Sammenlign resultaterne med indholdet af den originale artikel.

Definition på en nyhed i flg. Den danske ordbog, Gyldendal 2005: 1. noget nyt el. usædvanligt der for første gang er fremstillet, sket el. lign. 2. oplysning om en bemærkelsesværdig, ofte nylig indtruffen hændelse som ikke tidligere har været kendt

 

3) Debatten


I klassen:

Fyld tavlen/blokken med adjektiver. Sorter og prioriter evt. resultatet efter ladning (positiv/neutral/negativ). Sorter evt. efter andre parametre (typisk for skrift-/talesprog, typisk for unge/gamle m.m.).

Dyk ned i debatten om sexistisk sprogbrug i rap fra 2004 mellem Niarn og Hanne Vibeke Holst. Klassen kan begynde deres søgning på emnet med dette debatindlæg i Politiken.

Opsæt et rollespilspanel med fx de to skribenter, en forælder, en politiker, en elev, en pladeproducent, en præst og fortsæt debatten.

Lad eleverne skrive et indlæg i debatten ud fra en kort genreintroduktion til læserbrev, kommentar og leder (nævn blot de øvrige opinionsgenrer).

 

4) Layoutet


I klassen:

Gennemgå ud fra dagens aviser følgende tekstindgange: Rubrik, underrubrik, byline, trompet, forrider, brødtekst, billede, billedtekst, tegning, faktaboks og grafik.

Gennemgå forsidernes udseende og relevans for den valgte avistype.

 

Ved pc'erne:

Introducer eleverne til dtp-program (fx Publisher) eller Avislayouteren.

Eleverne opsætter en forside med (til en defineret avistype) inkl. bladhoved og billeder ud fra nyheder fra et af nyhedsbureauerne.

 

 

GOD ARBEJDSLYST!

Tillad cookies

Hjemmesiden indsamler statistik og husker dine indstillinger ved hjælp af cookies.