Regler

Alle 6.-10. klasser i Danmark kan deltage i den årlige konkurrence under Nyhedsugen, som ligger i ugerne 38-46. Avisen i Undervisningen (AiU) og dagbladene under Danske Medier udskriver konkurrencen i samarbejde med Danmarks IT- og Medievejlederforening, Pædagogisk LæringscenterForening og Dansklærerforeningen.

 

DELTAGERE

Skoleklasser eller hold (herefter: klassen) på årgangene 6.-7. klasse og 8.-10. klasse kan deltage i konkurrencen.

En klasse eller et hold kan bestå af op til 30 elever. Hvis klassen eller holdet er større kan der søges dispensation til deltagelse. Alternativt skal klassen meldes til i to hold.

 

TILMELDING

Med sit UNI-login tilmelder en lærer fra den pågældende skole klassen på aiu.dk inden tilmeldingsfristens udløb, som bliver annonceret ved konkurrencens udskrivelse i foråret.

Det er muligt at tilmelde sig i en af ugerne 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46.

Ved tilmeldingen vælger læreren et nyhedmedie, som klassen deltager hos. Valget kan ændres frem til tilmeldingsfristens udløb.

Lokale og regionale dagblade accepterer normalt kun tilmeldinger fra klasser i avisens dækningsområde.

Læreren vælger om klassen afleverer en trykt avis eller en webavis. Valget kan ændres frem til den uge, hvor klassen har tilmeldt sig.

 

PRODUKT

Klassens konkurrencebidrag består af en avis eller en webavis, som eleverne selv har produceret. Klassens kan altså aflevere enten:

  • En avis
  • En webavis

Lærerens rolle i arbejdsprocessen må bestå i undervisning, vejledning og støtte, herunder også hjælp med tekniske og logistiske forhold.

Der er ingen begrænsninger på formatet eller omfanget af webavisen, som også gerne må inddrage sociale medier. Klassen vælger selv, hvilket cms-system den bruger til at udgive webavisen. Læreren afleverer webavisen på aiu.dk ved at indtaste webavisens url (web-adresse).

En avis skal fylde fire A3-sider og uploades af læreren i pdf-format på aiu.dk. Klassen vælger selv hvordan den producerer avisen. Dog må en avis ikke være produceret i News Desk fra Politiken, Jyllands-Posten eller Ekstra Bladet.

 

AFLEVERING

Aflevering sker på ww.aiu.dk senest fredag klokken 17 i den uge, hvor klassen er tilmeldt.

Ved aflevering af aviser og webaviser på aiu.dk skal læreren udfylde klassens medieprofil, som med maks. 500 tegn beskriver målgruppe og formål med klassens avis og/eller webavis.

 

TIDSFORBRUG

Klassen må bruge hvad der svarer til fem fulde skoledage til selve den redaktionelle produktion af deres avis og/eller webavis. Det er op til klassen selv, hvor lang tid den bruger på at forberede sig på den redaktionelle produktion.

 

BEDØMMELSE

Klassens produkt bliver vurderet af en redaktionel dommerkomité på det nyhedsmedie, hvor klassen er tilmeldt. Dommerkomitéen kårer ud fra en helhedsbetragtning der tager afsæt i konkurrencens bedømmelseskriterier en vinder i hver af de to alderskategorier. Vinderne får direkte besked fra dagbladet.

Aviser og webaviser vurderes på lige fod efter forskellige bedømmelseskriterier, dog med en lang række fællesnævnere som har afsæt i grundlæggende journalistiske principper og værdier. En kategori kaldet Z-faktor går på tværs af aldersgrupper og går til en klasse, som i særlig grad har nytænkt journalistikken eller på anden måde produceret et innovativt produkt, som ikke nødvendigvis passer ind i de øvrige bedømmelseskriterier.

Dagbladet kan indsende et konkurrencebidrag til finalen for hver 25 modtagne. Har et dagblad modtaget fx 87 bidrag, kan det indsende tre.

Vinderklassernes konkurrencebidrag indsendes til finalen, hvor konkurrencens centrale dommerkomité udvælger en landsdækkende vinder i hver alderskategori. Vinderklasserne får direkte besked.

Hvis dagbladets dommerkomité vurderer, at ingen af de modtagne konkurrencebidrag er kvalificerede til at deltage i finalen, kan det undlade at kåre en vinder.

Den centrale dommerkomité konstitueres med en ny ekstern formand hvert år. Dommerkomitéen sammensættes af repræsentanter fra nyhedmedierne, Danmarks IT- og Medievejlederforening, Pædagogisk LæringsCenterForening, Dansklærerforeningen, AiU og elever fra en af de foregående års vinderklasser.

 

PRÆMIERING

Dagbladene præmierer og hædrer deres vindere lokalt. Præmieringens art er forskellig fra dagblad til dagblad.

Dagbladene kan vælge også give særpriser og præmiere fx 2. og 3. pladser.

AiU præmierer fem vinderklasser med hver 10.000,- som går til klassekassen.

Præmieringen sker ved en officiel begivenhed senest inden udgangen af januar i det efter konkurrencens afholdelse følgende kalenderår.

Tillad cookies

Hjemmesiden indsamler statistik og husker dine indstillinger ved hjælp af cookies.